Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Բնական գազ

Մոնիթորինգ

 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի«Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում TG-2.3-21.07.20-107 ծածկագրով իրականացված «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ կարիքների համար ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի«Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում TG-2.2-17.06.20-106 ծածկագրով իրականացված «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար սերվերի և օպերատիվ հիշողության սարքերի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում №245/Garm/20_4.3_136/04.09.20 ծածկագրով իրականացված «Պոմպերի լրակազմերի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում №240/GArm/20_4.3_163/19.08.20 ծածկագրով իրականացված «Գազատարների հենասյուների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում №229/GArm/20_4.3_161/27.07.20 ծածկագրով իրականացված «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժե­ներական կենտրոն» մասնաճյուղի շինարարության հսկողության ծառայության գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումների (SSK-1) ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում №219/GArm/20_4.3_060/10.07.20 ծածկագրով իրականացված «Ռելեների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում №203/GArm/20_4.3_151/02.07.20 ծածկագրով իրականացված «Գնդային փականների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում №163/GArm/20_4.3_041/15.06.20 ծածկագրով իրականացված «Հրազդան-5» հիմնարկի համար շվելերների, վեցանկյուն խողովակների, պողպատե անկյունների, ամրանի, թերթիկների և այլնի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում №151/GArm/20_4.3_135/15.05.20 ծածկագրով իրականացված «Համակարգիչների և համակարգիչների հարակից սարքավորումների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում 165/GArm/20_4.3_079/23.05.20 ծածկագրով իրականացված «Արդյունաբերական գազի զտիչների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №157/GArm/20_4.3_144/18.05.20 ծածկագրով իրականացված «Corus տիպի (կամ համարժեք) գազի ճշտիչների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №155GArm20_4.3_142/18.05.20 ծածկագրով իրականացված «Ուլտրաֆիլտրացիոն մեմբրանների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №153/GArm/20_4.3_073/20.05.20 ծածկագրով իրականացված «Առանցքային գազի կարգավորիչների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №126/GArm/20_4.3_068/17.04.20 ծածկագրով իրականացված «Գնդային փականների՝ վերգետնյա և ստորգետնյա, ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №120/GArm/20_4.3_130/10.04.20 ծածկագրով իրականացված «G6 տիպի կենցաղային գազահաշվիչների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №118/GArm/20_4.3_023/09.04.20 ծածկագրով իրականացված «Էքսկավատորների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №115/GArm/20_4.3_017/09.04.20 ծածկագրով իրականացված «Մեկ խցիկով և ամբարձիչ մանիպուլյատորով հատուկ ավտոմեքենայի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №113/GArm/20_4.3_018/07.04.20 ծածկագրով իրականացված «Շեվրոլետ նիվա (Chevrolet Niva) մակնիշի կամ համարժեք ավտոմեքենաների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում №109/GArm/20_4.3_128/02.04.20 ծածկագրով իրականացված «G-6 տիպի կենցաղային գազա­հաշվիչների մետաղական արկղ-հանգույցների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում TG-2.2-19.02.20-103 ծածկագրով իրականացված «Տրանսպորտային միջոցների և մեխանիզմների տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման ծառայությունների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում TG-2.2-28.02.20-105 ծածկագրով իրականացված «Մետաղական և շինարարական ապրանքների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում TG-2.2-26.02.20-104 ծածկագրով իրականացված «Արտահագուստի, կոշիկի և անձնական պաշտպանության միջոցների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում №039/GArm/20_4.3_94/24.12.19 ծածկագրով իրականացված «Ազդանշանային սարքերի և վթարային անջատիչ կափույրների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում №037/GArm/20_4.3_91/20.12.2019 ծածկագրով իրականացված «Ճկուն մետաղական խողովակների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում №035/GArm/20_4.3_5.4_092-002/20.12.19 ծածկագրով իրականացված «Էլեկտրոնային ճշտիչների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում №020/GArm/20_4.3_093/11.12.19 ծածկագրով իրականացված «Կենցաղային գազահաշվիչների արկղ-հանգույցների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում №016/GArm/20_4.3_031/10.12.19 ծածկագրով իրականացված «Գազահաշվիչների պահեստամասերի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում №015/GArm/20_4.3_063/06.12.19 ծածկագրով իրականացված «Կենցաղային գազահաշվիչների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №TG-2.2-28.11.19-101 ծածկագրով իրականացված «Շարժիչի, հիդրավլիկ և տրանսմիսիոն յուղերի ու քսայուղերի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №TG-2.2-26.11.19-98 ծածկագրով իրականացված «Բենզինի և դիզելային վառելիքի (կտրոններով) ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №TG-2.2-27.11.19-100 ծածկագրով իրականացված «Անվադողերի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №236/GArm/19_4.3_00/12.11.19 ծածկագրով իրականացված «G-4 տիպի կենցաղային գազահաշվիչների պոլիմերային արկղ-հանգույցների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №235/GArm/19_4.3_00/12.11.19 ծածկագրով իրականացված «3/4մմ տրամագծով գնդաձև փականների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №204/GArm/19_4.3_00/29.08.19 ծածկագրով իրականացված «Կառավարման հանգույցների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №195/GArm/19_4.3_00/21.08.19 ծածկագրով իրականացված «Էլեկտրական ճշտիչներով համալրված անդրձայնային գազահաշվիչների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №017/GArm/20_4.3_037/09.12.19 ծածկագրով իրականացված «15մմ - 20մմ կոնաձև խցանային փականների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում №014/GArm/20_4.3_034/06.12.19 ծածկագրով իրականացված «Արդյունաբերական և կենցաղային գազահաշվիչների պահեստամասերի ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի3-րդ եռամսյակում №197/GArm/19_4.3_00/22.08.19 ծածկագրով իրականացված «G6 տիպի կենցաղային գազահաշվիչների ձեռքբերման»բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի3-րդ եռամսյակում №192/GArm/19_4.3_00/19.08.19 ծածկագրով իրականացված «Ազդանշանային սարքերի և վթարային անջատիչ կափույրների» ձեռքբերման բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի3-րդ եռամսյակում №191/GArm/19_4.3_00/16.08.19 ծածկագրով իրականացված «Պոմպերի լրակազմերի ձեռքբերման-չափաբաժին 3» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում №166/GArm/19_5.4_00-16.07.19 ծածկագրով իրականացված «Կոտայքի մարզի ԳԲԿ-2-ից դեպի ԳԲԿ-1 անցնող միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի վթարային հատվածի վերատեղադրում» օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների կատարման բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում №094/GArm/19_4.3_00/08.04.19 ծածկագրով իրականացված «Կորացված արմունկների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում №TG-2.2-21.05.19-94 ծածկագրով իրականացված «Մետաղական խողովակների, ձևավոր մասերի և սարքավորումների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում №123/GArm/19_5.4_00/04.06.19 ծածկագրով իրականացված «Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղի ց/ճ ստորգետնյա գազատարների վթարային հատվածների վերատեղադրում» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում №080/GArm/19_5.4_00/15.03.19 ծածկագրով իրականացված «Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի թիվ 2 արտադրամասի գազամոտոկոմպրեսորների ավտոմատացման համակարգի կապիտալ նորոգման՝ շինհավաքակցման աշխատանքների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում №127/GArm/19_5.4_00/04.06.19 ծածկագրով իրականացված «Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղի միջին և ցածր ճնշման ստորգետնյա գազատարերի վթարային հատվածների վերատեղադրում և մեկուսիչ ծածկույթի վերանորոգում» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում №109/GArm/19_5.4_00/03.05.19 ծածկագրով իրականացված «Կուրթանի, Մեծ Պառնիի, Սարահարթի, Զառինջայի և Ֆիոլետովոյի ԳԲԿ-ների օպերատորների աշխատասենյակների կապիտալ նորոգում» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում TG-2.2-04.03.19-92 ծածկագրով իրականացված «Մետաղական խողովակներ, ձևավոր մասեր և սարքավորումներ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում №TG-2.1-04.03.19-91 ծածկագրով իրականացված «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի վարչական շենքի համակարգչային և հեռախոսային ցանցերի կապիտալ նորոգում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում №064/GArm/19_4.3_00/05.03.19 ծածկագրով իրականացված «Պողպատյա խողովակների ձեռքբերում 15-215» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում №054/GArm/19_4.3_00/26.02.19 ծածկագրով իրականացված «Արդյունաբերական գազի զտիչների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում №068/GArm/19_5.3_00-05.03.19 ծածկագրով իրականացված «Կարմիր կամուրջ–Ալավերդի Փ-700մմ մագիստրալ գազատարի կապիտալ նորոգում օբյեկտի շինհավաքակցման աշխատանքների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակում №225/GArm/18_2.1_00/15.10.18 ծածկագրով իրականացված «Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ թիվ 1 մասնաշենքի բարձրահարկ հատվածի տանիքի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի աշխատանքներ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում №0180/GArm/18_2.2_00/10.07.18 ծածկագրով իրականացված «ЦНС 105-490 տեսակի պոմպեր (էլեկտրական շարժիչով հենարանային շրջանակի վրա)» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակում №001/GArm/19_2.2_00/30.11.18 ծածկագրով իրականացված «Մեմբրանային գազահաշվիչների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակում №228/GArm/18_2.2_00/27.10.18 ծածկագրով իրականացված «Ացետիլենային գեներատորների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում №173/GArm/18_2.1_00/06.07.18 ծածկագրով իրականացված «Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Կումայրի պատմական թաղամասի մ/ճ և ց/ճ գազատարների վերատեղադրում, օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում №049/GArm/18_2.2_00/05.03.18 ծածկագրով իրականացված «Չափիչ, փնտրիչ սարք-սարքավորումներ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում №188/GArm/18_2.2_00/05.03.17 ծածկագրով իրականացված «Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված մեմբրանային գազահաշվիչների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում №020/GArm/18_2.2_00/01.02.18 ծածկագրով իրականացված «Սողնակային փականների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում №007/GArm/18_2.2_00/17.01.18 ծածկագրով իրականացված «Ներտնային գազասպառման համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ մալուխի ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում №019/GArm/18_2.2_00/01.02.18 ծածկագրով իրականացված «FloBoss-107 տիպի միկրոպրոցեսորային գազի ծախսաչափային համալիրի ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում №041/GArm/18_2.2_00/27.02.18 ծածկագրով իրականացված «Elcor-MU տիպի էլեկտրոնային ճշտիչների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում №TG-9.2-20.02.18-78 ծածկագրով իրականացված «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում №TG-9.1-25.01.18-76 ծածկագրով իրականացված «Քսայուղ ՍԱԳ-1 և ՍԱԳ-2» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում №TG-9.3-26.01.18-77 ծածկագրով իրականացված «Լրատվական-վերլուծական ոլորտում ծառայությունների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • Գազամատակարարման համակարգում տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների հաշվարկման մեթոդաբանության ճշգրտման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու և նրա աշխատակարգը հաստատելու վերաբերյալ (26.09.18)
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2018 թվականի  գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի  գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում №TG-9.1-20.05.17-72 ծածկագրով իրականացված «Բանվորական արտահագուստ և կոշիկ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում իրականացված «Աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում №021/GArm/17_2.2_00/30.03.17 ծածկագրով իրականացված «Չափաբաժին №1 գնդային փականների ձեռքբերում», «Չափաբաժին №2 եռաքայլ գնդային փականների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում №019/GArm/17_2.2_00/27.02.17 ծածկագրով իրականացված «Սինթետիկ կոմպրեսորային յուղ CPI-1005-68» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում N087/GArm/17_2.1_00/09.06.17 ծածկագրով իրականացված «Այրիվանի ԳԲԿ-ի օպերատորի նոր տան կառուցում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող բնական գազի առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափման արդյունքում կատարված վերահաշվարկներին առնչվող հաշվետվության տեղեկատվության հավաստիության մոնիթորինգի արդյունքները
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում №007/GArm/17_2.1_00-27.01.17 ծածկագրով իրականացված «Ավտոմեքենաների վրա սեղմված բնական գազի գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման, գազաբալոնների փոխարինման աշխատանքների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում N140/GArm/17_2.2_00/21.11.16 ծածկագրով իրականացված «G-6 տիպի կենցաղային գազահաշվիչների մետաղական արկղ-հանգույցների ձեռքբերում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2016 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից սպառողների սպասարկման որակի վերաբերյալ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիության մոնիթորինգի արդյունքները
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի 2017 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2015 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի գնումների առանձին գործարքների մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • Հանրային կազմակերպությունների 2016 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի գնումների առանձին գործարքների մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • Հանրային կազմակերպությունների 2015 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 2013 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2012 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ  
 • «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2011 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2010 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2009 թվականիներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2008 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • 2009 թվականի մարտին անցկացված «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից հանձնաժողով ներկայացվող սպառողների սպասարկման որակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաստիության ուսումնասիրության վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք  
 • «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2007 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • Բնական գազ սպառող բնակիչ-բաժանորդների ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման ուսումնասիրության (15.02.2008 - 15.04.2008) վերլուծական տեղեկանք
 • Բնական գազ սպառողների ներտնային համակարգերի տեխնիկական սպասարկման գործընթացի ուսումնասիրության (01.09.2006 - 15.12.2006) հաշվետվություն
 • «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք