Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Համագործակցություն

Խորհրդատվական կազմակերպություններ

Bearing Point – USAID Commercial Law and Economic Regulation Project
www.bearingpoint.com

PA Consulting Group
www.paconsulting.com