Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Մեր մասին

Պետական գնումներ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գնումների գործընթացն իրականացվում է գնումների բաժնի կողմից՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի , ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի հիման վրա:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ՀԾԿՀ կարիքների համար իրականացվող գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հնարավոր է ստանալ procurement.am, armeps.am և armeps.am/ppcm կայքերից: