Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Կառուցվածքն եւ կազմը

Հանձնաժողովի անձնակազմը

Արթուր Սաֆարյան
Գլխավոր քարտուղար asafaryan@psrc.am
Արսեն Մուրադյան
Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ marsen@psrc.am
Աշոտ ՈՒլիխանյան
Սակագնային քաղաքականության վարչության պետ aulikhanyan@psrc.am
Հայկ Ղոսալմյան
Ֆինանսական վերլուծության վարչության պետ haykgos@psrc.am
Գևորգ Գևորգյան
Հեռահաղորդակցության վարչության պետ gevorgyan@psrc.am
Հրիփսիմե Ղազարյան
Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության պետ hghazaryan@psrc.am
Հայկ Ամրոյան
Գործերի կառավարման վարչության պետ hamroyan@psrc.am
Անժելա Առաքելյան
Դիմումների քննարկման բաժնի պետ aarakelyan@psrc.am
Անահիտ Ավետիսյան
Միջազգային համագործակցության բաժնի պետ avean@psrc.am
Նունե Գաբրիելյան
Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ ngabrielyan@psrc.am
Լիլիթ Մկրտչյան
Հաշվապահական հաշվառման և սոցիալական ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ lmkrtchyan@psrc.am
Հայկ Կոշեցյան
Գնումների և տնտեսական բաժնի պետ hkoshetsyan@psrc.am
Թամարա Արշակյան
Քարտուղարության բաժնի պետ tarshakyan@psrc.am