Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Կառուցվածքն եւ կազմը

ԳԱՐԵԳԻՆ ՔԱՋԻԿԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ
ԳԱՐԵԳԻՆ ՔԱՋԻԿԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ

Հանձնաժողովի նախագահ

ՍԵԴԱ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ՍԵԴԱ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

Հանձնաժողովի անդամ

ՍԵՐԳԵՅ ԼԵՎՈՆԻ ԱՂԻՆՅԱՆ
ՍԵՐԳԵՅ ԼԵՎՈՆԻ ԱՂԻՆՅԱՆ

Հանձնաժողովի անդամ

ԿԱՄՈ ԽՈՍՐՈՖԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԿԱՄՈ ԽՈՍՐՈՖԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հանձնաժողովի անդամ