Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Մեր մասին

ՀԾԿՀ բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2022-2024թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի) հայտի նախագիծ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021թ. հաստատված բյուջեի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտի նախագիծ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020թ․ հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2020-2022թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) լրամշակված հայտ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015թ. հաստատված բյուջե