Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Որոշումներ

«ԱՐՏ-ՆԵԹ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԿԱԶՄՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
համաձայնություններ
Որոշման համար :
309-A
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
10/09/2020
Դիտել․․

«ՖԵՅՍՆԵՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
310-A
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
10/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ի №280Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
311-A
Փոփոխում է՝ Ուժից զրկում (T) :
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
10/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի №470Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
աշխ. ծրագրեր
Որոշման համար :
312-L
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
10/09/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
09/09/2020
Դիտել․․

«ԹԻՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 100 ՏՈԿՈՍԸ ԿԱԶՄՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԸ ԳՐԱՎԱԴՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
համաձայնություններ
Որոշման համար :
313-A
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
10/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի №321Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
314-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
11/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի №492Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
315-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
15/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 4-Ի №159Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
295-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
02/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
04/11/2020
Դիտել․․

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 100 ՏՈԿՈՍԸ ԿԱԶՄՈՂ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԸ ԳՐԱՎԱԴՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
համաձայնություններ
Որոշման համար :
296-A
Ընդունման ամսաթիվ :
02/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
03/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 18-Ի №105Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
297-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
02/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
03/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի №483Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
298-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
02/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
02/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի №246Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 22-Ի №249Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
299-A
Փոփոխում է՝ Ուժից զրկում (T) :
Ընդունման ամսաթիվ :
02/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
03/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28-Ի №322Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
300-A
Փոփոխում է՝ Ուժից զրկում (T) :
Ընդունման ամսաթիվ :
02/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
03/09/2020
Դիտել․․


91 - 105 of ( 9228 ) գրառում