Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Որոշումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի №88Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
նորմատիվ (N)
Բնույթը :
մեթոդիկաներ
Որոշման համար :
96-N
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ուժի մեջ է մտնում :
Հրպ. օր + 1օր
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի №176Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
նորմատիվ (N)
Բնույթը :
սակագներ
Որոշման համար :
97-N
Ուժի մեջ է մտնում :
Հրպ. օր + 1օր
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 14-Ի №304Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
98-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Ուժի մեջ է մտնում :
01/04/2021
Դիտել․․

«ՍՈԼԱՐ ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՍՈԼԱՐ ՖԱՐՄ» ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳԻՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
սակագներ
Որոշման համար :
99-A
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Ուժի մեջ է մտնում :
01/04/2021
Ուժի մեջ է :
01/10/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի №483Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
պայմանագրեր
Որոշման համար :
100-A
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
ներդրումային ծրագրեր
Որոշման համար :
101-A
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Ուժի մեջ է մտնում :
01/04/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
102-A
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՄԵՆԱԿ ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 119 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱՏԱՌԵՐԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
103-A
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 9-ՐԴ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՅԳԵԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ 13/1 ՏԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎՃԱՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
104-A
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի №304Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
105-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 6-Ի №523Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
106-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

«ԲԵՆԶԱՐ ԷՆԵՐՋԻ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ №0197 ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01/04/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
տույժեր
Որոշման համար :
110-A
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի №45Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

31/03/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
108-L
Ընդունման ամսաթիվ :
31/03/2021
Ուժի մեջ է մտնում :
01/04/2021
Հրապարակման ամսաթիվ :
31/03/2021
Դիտել․․


16 - 30 of ( 9228 ) գրառում