Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Որոշումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 24-Ի №200Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25/03/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
90-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
24/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի №31Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25/03/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
91-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
24/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի №432Ա ԵՎ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի №459Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25/03/2021

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
92-A
Փոփոխում է՝ Ուժից զրկում (T) :
Ուժի մեջ է մտնում :
Իրազեկմանը հաջորդող օրվանից
Ընդունման ամսաթիվ :
24/03/2021
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ի №288Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
316-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
16/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
25/09/2020
Դիտել․․

«ՍՅՈՒՆԻՔ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
320-A
Ընդունման ամսաթիվ :
16/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
17/09/2020
Դիտել․․

«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
321-A
Ընդունման ամսաթիվ :
16/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
17/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի №505Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
322-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
16/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
22/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 22-Ի №4Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
306-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
10/09/2020
Դիտել․․

«ԱՐԵՎ ԵՎ ՋՈՒՐ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԿԱՊՈՒՏՋՈՒՂ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳԻՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
սակագներ
Որոշման համար :
307-A
Ընդունման ամսաթիվ :
09/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
10/09/2020
Ուժի մեջ է :
01/07/2021
Դիտել․․


76 - 90 of ( 9228 ) գրառում