Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Որոշումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի №88Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
նորմատիվ (N)
Բնույթը :
մեթոդիկաներ
Որոշման համար :
348-N
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
06/10/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
05/10/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի №176Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
նորմատիվ (N)
Բնույթը :
սակագներ
Որոշման համար :
349-N
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
06/10/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
05/10/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N374Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
նորմատիվ (N)
Բնույթը :
կարգեր
Որոշման համար :
350-N
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
06/10/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
05/10/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 17-Ի N161Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
նորմատիվ (N)
Բնույթը :
կանոններ
Որոշման համար :
351-N
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
06/10/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
05/10/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի N314Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
նորմատիվ (N)
Բնույթը :
կարգեր
Որոշման համար :
352-N
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
06/10/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
05/10/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 8-Ի №236Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
ներդրումային ծրագրեր
Որոշման համար :
353-A
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
գործուն. ծրագրեր
Որոշման համար :
355-L
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
01/10/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
30/09/2020
Դիտել․․

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԸ ԵՆԹԱՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
համաձայնություններ
Որոշման համար :
356-A
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Դիտել․․

«ՄԱՅՔՈՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
լիցենզիաներ
Որոշման համար :
357-A
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
01/10/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի №470Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30/03/2021

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
աշխ. ծրագրեր
Որոշման համար :
359-L
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
30/09/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
01/10/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
30/09/2020
Դիտել․․


31 - 45 of ( 9228 ) գրառում