Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Էլեկտրական Էներգիա

Մոնիթորինգ

 • «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 15-ՏՎևՎ-2020-ՄԷԿ ծածկագրով իրականացված «Հրազդան ՀԷԿ-ի ԲԲՍ-ում ուժային տրանսֆորմատորների համար յուղահավաք և յուղընդունիչ համակարգի տեղակայման՝ ներառյալ նախագծային աշխատանքների կատարման ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 11-ՏՎևՎ-2020-ՄԷԿ ծածկագրով իրականացված «Քանաքեռ ՀԷԿ-ի թ.3 ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինման աշխատանքների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 14-ՏՎևՎ-2020-ՄԷԿ ծածկագրով իրականացված «Սևան ՀԷԿ-ի մարդատար վերելակի փոխարինման աշխատանքների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 13-ՏՎևՎ-2020-ՄԷԿ ծածկագրով իրականացված «Սևան ՀԷԿ-ի մարդատար վերելակի և հորանի մետաղական կոնստրուկցիայի վերականգնման (նախագծի կատարում) աշխատանքների ձեռքբերման» բաց առաջարկների հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 24-НФ-2020-МЭК ծածկագրով իրականացված «Հաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայությունների մատուցման ձեռքբերման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՀևՍ-13/22.07.20-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Համակարգիչ (Win10pro և Winsvr2019 օպերացիոն համակարգերով)-8 հատ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում ՀՋ-ԲՄԸ-ՀՀԱԾԳ-12/17.07.20-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Հաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայություն գնում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-300-20 ծածկագրով իրականացված «Ենթակայանների յուղահեռացման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-382-20 ծածկագրով իրականացված «Ք. Երևան, 110/6 կՎ Ծիծեռնակաբերդ ենթակայանից Մոնթե Մելքոնյան փողոցի աջակողմյան հատվածում նոր կառուցվող ԲԵ-ի սնուցման և աջակողմյան ու ձախակողմյան ԲԵ-երի միջակապի 6 կՎ մալուխագծերի անցկացում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք 
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում А-195-20 ծածկագրով իրականացված «Ռեակտիվ էներգիայի (հզորության) կոմպենսատորներ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում А-222-20 ծածկագրով իրականացված «Ք.Երևան, Արաբկիր, Մալխասյանց փ. 12/2 հասցեում կամ հարակից տարածքներում (200մ շառավղի սահմաններում) հողատարածքի ձեռքբերում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 21/20 ծածկագրով «Սպանդարյան ՀԷԿ-ի գնդային փականի սրահի և դրենաժային սրահի հատակի սալիկապատում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 32/20 ծածկագրով «Օդափոխության համակարգի շարժիչների տեխնիկական ջրի և դրենաժային պոմպերի գնում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 20/20 ծածկագրով «Գորիսի վարչական շենքի ջեռուցման համակարգի նախագծման աշխատանքներ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 14/20 ծածկագրով «Երեք ՀԷԿ-երի հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգի իրականացում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 28/20 ծածկագրով «Տաթեվ ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի կապիտալ վերանորոգման նախագծային աշխատանքներ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում 16/20 ծածկագրով «Ցիսկո կամ համարժեք սարքավորումների ձեռքբերում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման տեմպերի վերաբերյալ տեղեկատվությունհավելվածներ (2021 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ»-ի 2018 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքները  վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում 10/20 ծածկագրով «Հեռուստացույցների և պարագաների ձեռքբերում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում 11/20 ծածկագրով «Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում 12/20 ծածկագրով «Էլեկտրական չափիչ սարքերի ձեռքբերում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-05/20.04.20-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Կաուստիկ սոդա (տեխնիկական կծու նատրիում, հեղուկ վիճակում,ԳՈՍՏ 2263-79) 40 տոննա` 100% կոնցենտրացիայի հաշվարկով» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԾԹ-05/20.04.20-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Ծծմբական թթու (տեխնիկական,ԳՈՍՏ 2184-77) 45 տոննա` 100% կոնցենտրացիայի հաշվարկով» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում А-194-20-4 ծածկագրով իրականացված «Լոտ 5՝ ՈՒժային, լարման և հոսանքի տրանսֆորմատորների մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում А-194-20-3 ծածկագրով իրականացված «Լոտ 4՝ Մեկուսիչների և գերլարման սահմանափակիչների մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-272-20 ծածկագրով իրականացված «ք. Երևան 110/6կՎ Ծիծեռնակաբերդ ԵԿ-ից դեպի Կենտրոն 6կՎ մալուխների անցկացման աշխատանքներ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում А-194-20 ծածկագրով իրականացված «Լոտ 1՝ Ցածր և բարձր լարման կցորդիչների մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում 70-МТР-Ремонт-2020-МЭК ծածկագրով իրականացված «Ցեմենտի մատակարարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում 71-МТР-Ремонт-2020-МЭК ծածկագրով իրականացված «ՏՊ-30 տուրբինային և Տ-1500 տրանսֆոր¬մատորային յուղի մատակարարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում 1-АДМ-2020-МЭК ծածկագրով իրականացված «Բենզինի (ռեգուլյար և պրեմիում) և դիզելային վառելիքի մատակարարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Շարժիչի յուղ Մ10Գ2Կ տեսակի, 624լ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Կոմպրեսորային յուղ ԿՍ-19 մակնիշի, 416լ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում A-607-19 ծածկագրով իրականացված «Տրանսֆորմատորային և բաշխիչ ենթակայանների վերազինման նպատակով սարքավորումներ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում A-70-20 ծածկագրով իրականացված «Ներդրումային ծրագրով իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական վերահսկում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում A-72-20 ծածկագրով իրականացված «110/35/10կՎ «Սոթք-3» նոր ենթակայանի կառուցում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում А-76-20-6 ծածկագրով իրականացված «Մեկուսացված հաղորդալար ՍԻՊ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում A-78-20 ծածկագրով իրականացված «Լրակազմ տրանսֆորմատորային և կայմային ենթակայաններ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում А-77-20 ծածկագրով իրականացված «Երկաթբետոնյա հենասյուն, լայնակ և դրոց» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում A-113-20-1 ծածկագրով իրականացված «Համայնքների էլեկտրական ցանցերի ամբողջական վերազինում պատվիրատուի «Գեղամա», «Դեբեդ» և «Աղստև» մասնաճյուղերում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում 40/19 ծածկագրով «Սպանդարյան ՀԷԿ-ի սկավառակային փականի շենքի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում 44/19 ծածկագրով «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ընկերության կայանային հանգույցներում, ջրամբարներում, թունելախորշերում և խողովակաշարերի վրա չափիչ սարքերի և սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման և ստուգաչափման աշխատանքներ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում 37/19 ծածկագրով «Անգեղակոթի ջրամբարի պարապ ջրթափի երեսպատման աշխատանքներ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում 23/19 ծածկագրով «Սպանդարյան և Շամբ ՀԷԿ-երի տուրբինային հարկերում պատերից գրունտային ջրերի ֆիլտրացիոն հոսքերի կասեցման աշխատանքներ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում 36/19 ծածկագրով «Անգեղակոթի ջրամբարի բետոնային պատվարի մշտադիտարկման համակարգի ներդրում, չափիչ, ստուգիչ և այլ սարքերի տեղադրման նախագծային փաթեթի պատրաստում, սարքերի ձեռքբերում, մատակարարում և տեղադրում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում 53/19 ծածկագրով «ՔԳՀԿ ՀԷԿ-երում անվտանգության տեսախցիկների տեղադրում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում N26/19 ոչ պլանային արձանագրությամբ իրականացված «Դիզել-գեներատորի մատակարարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • 2019թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 2-Страх-2019-МЭК ծածկագրով իրականացված «ՄԷԿ» ՓԲԸ գույքի (այդ թվում անավարտ շինարարության օբյեկտների) ապահովագրություն բոլոր ռիսկերից, ինչպես նաև ընդհանուր քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրման պայմանագիր կնքելու իրավունքի համար» բաց միափուլ մրցույթիմոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 3-Страх-2019-МЭК ծածկագրով իրականացված «ՄԷԿ» ՓԲԸ աշխատակիցների կամավոր բժշկական ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի համար» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 10-Ремонт-2019-МЭК ծածկագրով իրականացված «Արգել ՀԷԿ-ի դերիվացիայի, ներառյալ երկրորդային թեքության և արագահոսի նորոգման աշխատանքների կատարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 11-Ремонт-2019-МЭК ծածկագրով իրականացված «Արգել ՀԷԿ-ի գլխամասային հանգույցի (պատվարի) նորոգման աշխատանքների կատարման» բաց միափուլ մրցույթիմոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-282-19 ծածկագրով իրականացված «Երևան քաղաքի Գլխավոր պողոտայի տարածքում նոր ենթակայանի կառուցման նպատակով բարձր լարման ուժային սարքավորումների մատակարարման (լոտ 2)» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-282-19 ծածկագրով իրականացված «Երևան քաղաքի Գլխավոր պողոտայի տարածքում նոր ենթակայանի կառուցման նպատակով բարձր լարման ուժային սարքավորումների մատակարարման (լոտ 1)» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-358-19 ծածկագրով իրականացված «Կոնդենսատորային և պոլիմերային ներանցիչների մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-366-19 ծածկագրով իրականացված «Գրասենյակային թղթի մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 17/19 ծածկագրով «Սպանդարյան ՀԷԿ-ի խողովակաշարի սկավառակային փականի կապիտալ նորոգում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 19/19 ծածկագրով «Ցիսկո կամ համարժեք սարքավորումների ձեռքբերում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 27/19 ծածկագրով «Սպանդարյան, Շամբ և Տոլորս ջրամբարների պատվարների և դրանց հիմնատակերի գեոտեխնիկական ուսումնասիրություն» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 32/19 ծածկագրով «Շամբ ՀԷԿ-ի հրդեհաշիջման համակարգի վերակառուցման և երեք ՀԷԿ-երի գեներատորների գազային հրդեհաշիջման նախագիծ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 16/19 ծածկագրով «Սպանդարյան ՀԷԿ-ի խորքային ջրթափի բարձրացման հիդրավլիկ համակարգի կապիտալ նորոգում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում 29/19 ծածկագրով «Էքսկավատոր-բեռնիչի գնում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունհավելվածներ (2020 թվական)
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում ՀՁ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԲԿևԽ-05/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Բանվորական խալաթ 80 հատ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում ՀՁ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՓԻ-09/14.05.19-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Փայլաթիթեղով 4մմ հաստությամբ 730 քառ.մ իզոգամ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում ՀՁ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԲԿևԽ-05/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Ամառային բանվորական արտահագուստ կոստյում 440 լրակազմ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում 09/19 ծածկագրով «Անգեղակոթ ջրամբարում սիֆոնային ջրհեռի կառուցում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում 7/19 ծածկագրով «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո կասկադ» ՓԲԸ-ի գործունեության տարածքում (Որոտան գետի ջրհավաք ավազան) ջրային ելակետային ուսումնասիրության» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում 20/19 ծածկագրով «Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • ««ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում 14/19 ծածկագրով «Սպանդարյան ՀԷԿ-ի թիվ 1, 2 հիդրոագրեգատների գնդային փականի նորոգում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-141-19-1 ծածկագրով իրականացված «Բաժանիչների և ուժային արկղերի մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-141-19-4 ծածկագրով իրականացված «Ուժային, լարման և հոսանքի տրանսֆորմատորների մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-141-19-2 ծածկագրով իրականացված «Ապահովիչների մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • 2019թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում 5-ТПиР-2019-МЭК ծածկագրով իրականացված «Հսկող և չափող սարքավորումների՝ էլ․ հաշվիչի, կենոտրոնի, մեգօմաչափի, մանրաչափի, տեստերի, ջերմացույցի մատակարարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակում 53-Ремонт-2019-МЭК ծածկագրով իրականացված «Արգել ՀԷԿ-ի №3 հիդրոագրեգատի (ստատորի) նորոգման աշխատանքների կատարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում 51-МТП-Ремонт-2019-МЭК ծածկագրով իրականացված «26 տոննա քանակությամբ ՏՊ-30 մակնիշի տուրբինային և 4 տոննա քանակությամբ Տ-1500 տրանսֆորմատորային յուղի մատակարարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում 3-Ремонт-2019-МЕК ծածկագրով իրականացված «Հրազդան ՀԷԿ-ի №1 և №2 հիդրոագրեգատների յուղա և օդահովացուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում 228/18 ծածկագրով «Սպանդարյան ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի և սկավառակային փականի շենքի կապիտալ նորոգման նախագծային աշխատանք» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում А-64-19-5 ծածկագրով իրականացված «Կարված պոլիէթիլենով մեկուսացմամբ ուժային մալուխների (ԱՊվՊգ) մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում А-64-19-3 ծածկագրով իրականացված «Մեկուսացված հաղորդալարերի (ԱՊՎ և ՊՎ) մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի 1-ին եռամսյակում А-64-19 ծածկագրով իրականացված «Ցածր լարման մալուխների (ԱՎՎԳ) մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • 2019թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կազմակերպություն» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակում 2-Страх-2018-МЭК ծածկագրով իրականացված «ՄԷԿ» ՓԲԸ գույքի (այդ թվում անավարտ շինարարության օբյեկտների) ապահովագրություն բոլոր ռիսկերից, ինչպես նաև ընդհանուր քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրում» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում 1-Конс-2018-МЭК ծածկագրով իրականացված «Տրված չափանիշներին համապատասխան ֆինանսական տեղեկատվության փաթեթի պատրաստման մոնիտորինգ` վարկային հաստատություններին ներկայացման նպատակով» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակում 3-Страх-2018-МЭК ծածկագրով իրականացված «ՄԷԿ» ՓԲԸ աշխատակիցների կամավոր բժշկական ապահովագրություն» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում 2-Конс-2018-МЭК ծածկագրով իրականացված «Նյութական ակտիվների ճշգրիտ արժեքների գնահատականի գնահատվող աշխատանքների ծառայությունների մատուցման, ՖՀՄՉ համապատասխան ֆին. հաշվետվության կազմման նպատակների համար» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԿՍ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Կաուստիկ սոդա (ԳՕՍՏ 2263-79) 25 տոննա` 100%-կոնցենտրացիայի հաշվարկով» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԾԹ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Ծծմբական թթու (ԳՕՍՏ 2184-74) 20 տոննա` 100%-կոնցենտրացիայի հաշվարկով» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակում A-692-18 ծածկագրով իրականացված «Տրանսֆորմատորային յուղ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակում A-125-18 ծածկագրով իրականացված «Վարդաշեն 110/35/6կՎ» ենթակայանից «Նար-Դոս 1,2» և «Չարենց 1,2» ենթակայանների 35կՎ մալուխային գծերի փոխարինման աշխատանքներ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-594-18 ծածկագրով իրականացված «35 կՎ ՕՍԲ ուժային մալուխ 3*150» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակում A-608-18 ծածկագրով իրականացված «Ծրագրային փաթեթների օգտագործման լիցենզիաներ» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակում 224/18 ծածկագրով իրականացված «Սպանդարյան, Շամբ և Տոլորս ջրամբարների պիեզոչափ հորատանցքերի վերականգնման աշխատանքներ» բաց մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակում 219/18 ծածկագրով իրականացված «Գորիսի ադմինիստրատիվ շենքի ջեռուցման համակարգի շինմոնտաժային աշխատանքներ» բաց մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակում 225/18 ծածկագրով իրականացված «Տաթև» և «Շամբ» ՀԷԿ-երի ագրեգատների գեներատորային կիսահարկի և տուրբինային հարկի վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ» բաց մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • 2019թ. 1-ին եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում 7-Эксп-2018-МЭК ծածկագրով իրականացված «15 տոննա քանակությամբ ՏՊ-30 մակնիշի տուրբինային և 9 տոննա քանակությամբ Տ-1500 տրանսֆորմատորային յուղի մատակարարման» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-180-18 ծածկագրով իրականացված «Ցածր լարման մալուխներ և հաղորդալարեր (ԱՎՎԳ, Ա, ԱՍ, ԱՊՎ)» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-180-18-2 ծածկագրով իրականացված «Ինքնատար մեկուսացված հաղորդալարի մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում 190/18 ծածկագրով «Տաթև ՀԷԿ-ի տանիքի նորոգման աշխատանքներ» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում 196/18 ծածկագրով «Դյուրակիր համակարգիչների, դեսքթոփ համակարգիչների, մոնիտորների, աշխատանքային կայանների ձեռքբերման» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • 2018թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունհավելվածներ (2019 թվական)
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 12-Ремонт-2018-МЕК ծածկագրով իրականացված «Քանաքեռ ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի և նրա մետաղական կոնստրուկցիայի լաքաներկային ծածկույթի նորոգում՝ տաշտակի և հենարանների նորոգում» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 3-Ремонт-2018-МЕК ծածկագրով իրականացված «Հրազդան ՀԷԿ-ի №1 և №2 հիդրոագրեգատների նորոգում՝ հովացուցիչների մաքրման աշխատանքների կատարմամբ» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 39-Ремонт-2018-МЕК ծածկագրով իրականացված «Ցեմենտի մատակարարում» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 11-Ремонт-2018-МЕК ծածկագրով իրականացված «Արզնի ՀԷԿ-ի դերիվացիայի և նրանց երկրորդական թեքության շեպերի, ճնշման ավազանի և ճաղավանդակի նորոգում» բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 172/18 ծածկագրով «Գորիսի ադմինիստրատիվ շենքի պահեստների նորոգում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 170/18 ծածկագրով «Պահեստների համար դարակաշարեր» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 180/18 ծածկագրով «Տաթև ՀԷԿ-ի տրանսֆորմատորների միջև հրդեհապաշտպան պատի կառուցում» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում 182/18 ծածկագրով իրականացված «Տաթև և Սպանդարյան ՀԷԿ-երի հրդեհամարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծման ձեռքբերման» բաց մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ»-ի 2017 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքները (լրամշակված)  վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-01/09.01.18-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Շարժիչի յուղ M-10Г2К, 832լ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-04/15.03.18-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Շարժիչի յուղ M-10Г2К, 624լ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-01/09.01.18-ԱՄ ծածկագրով իրականացված «Ի-50 ինդուստրիալ յուղ, 630լ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • 2018թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ 2017 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքներ
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականին նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման գործընթացի վերլուծության արդյունքները
 • 2018թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի  գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի  գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի  գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի  գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ»-ի 2016 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքները  վերլուծական տեղեկանք
 • «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում 1-Конс-2017-МЭК ծածկագրով իրականացված «Վարկային կազմակերպություններին տրամադրվող ֆինանսական տեղեկատվության փաթեթի պատրաստման մոնիթորինգ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում «48-Ремонт-2017-МЭК» ծածկագրով իրականացված «Քանաքեռ ՀԷԿ-ի №1 տրանսֆորմատորի 6 կՎ մալուխների վերականգնում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում բանակցային ընթացակարգով իրականացված «Հիմնական միջոցների գնահատում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում արձ.№05/19.04.17 ծածկագրով բաց ընթացակարգով իրականացված «AL-99,5 (13,5x0,75 L-5200) տիպի ալյումինե խողովակներ» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-385/17 ծածկագրով «մեկ աղբյուրից գնում» ընթացակարգով իրականացված Նոր Խարբերդ և Առինջ գյուղերում «АСКУЭ» համակարգի ներդրման ծրագրի աշխատանքները իրականացնելու համար ինքնատար մեկուսացված հաղորդալարի մատակարարման գործընթացի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում A-341/17 ծածկագրով «մեկ աղբյուրից գնում» ընթացակարգով իրականացված ե/բ հենասյուների, լայնակների, դրոցների և խամուտների մատակարարման գործընթացի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում 112/17 ծածկագրով «Տաթև ՀԷԿ-ի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում 114/17 ծածկագրով «Ներքին և արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատուների, լուսավորության պարագաների և աքսեսուարների ձեռքբերման» մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • Getting Electricity Actual Duration Data for 1st quarter 2018
 • 2018թ. 1-ին եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին միացման փաստացի տևողության վերաբերյալ տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող էլեկտրական էներգիայի առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափման արդյունքում կատարված վերահաշվարկներին առնչվող տեղեկատվության հավաստիության մոնիթորինգի արդյունքները
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում 19-Ремонт-2017-МЭК ծածկագրով իրականացված առանց որակավորման նախնական ընտրության Քանաքեռ ՀԷԿ-ի դերիվացիայի նորոգման և մաքրման բաց միափուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում 1-Юр-2017-МЭК ծածկագրով իրականացված «իրավաբանական ծառայությունների մատուցման առաջարկի բաց հարցում» գործարքի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում A-70-17 ծածկագրով «մեկ աղբյուրից գնում» ընթացակարգով իրականացված «ԲԿ-120-ի վերակառուցման աշխատանքներ (լրացուցիչ համաձայնագիր)»-ի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում A-30-17-8 ծածկագրով իրականացված «Ուժային լարման և հոսանքի տրանսֆորմատորների մատակարարում» առաջարկների բաց հարցման մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում 102/17 ծածկագրով իրականացված «Սպանդարյան, Անգեղակոթ, Տոլորս, Շամբ ջրամբարներում ջրընդունիչների ձկնապաշտպան կառուցվածքների նախագծման աշխատանքների ձեռքբերման» բաց երկփուլ մրցույթի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունհավելվածներ (2018 թվական)
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2016 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2016 թվականին նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման գործընթացի վերլուծության արդյունքները
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից սպառողների սպասարկման որակի վերաբերյալ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիության մոնիթորինգի արդյունքները
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2015 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքները
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ-ի 2017 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի 2016 թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքները
 • «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի 2016 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի 2016 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2015 թվականի գնումների առանձին գործարքների մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունհավելվածներ (2017 թվական)
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2015 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Հրազդան-5» կայանի 2015  թվականի ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքներ
 • «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2015 թվականի գնումների առանձին գործարքների մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • Հանրային կազմակերպությունների 2016 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի 3-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2015 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2015 թվականին նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման գործընթացի վերլուծության արդյունքները
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն 
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի գնումների առանձին գործարքների մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում էլեկտրական ցանցին նոր սպառողների միացման գործընթացի մասին տեղեկատվություն
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունհավելվածներ (2016 թվական)
 • Հանրային կազմակերպությունների 2015 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական տեղեկանք
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2013 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2013 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունհավելվածներ (2015 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2012 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2012 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից հանձնաժողով ներկայացված 2013 թվականի 1-ին կիսամյակում սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ տեղեկատվության տվյալների ուսումնասիրության նպատակով իրականացված մոնիթորինգի վերլուծական տեղեկանք  
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հավելվածներ (2014 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2011 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հավելվածներ (2013 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2010 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հավելվածներ (2012 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2009 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հավելվածներ (2011 թվական)
 • ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հավելվածներ (2010 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2008 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • ՀՀ Փոքր հիդրոէներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հավելվածներ (2009 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2007 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2007 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքներ
 • ՀՀ Փոքր հիդրոէներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հավելվածներ (2008 թվական)
 • ՀՀ Փոքր հիդրոէներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն (2007 թվական)
 • «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանք